Logo Logopedisch Centrum Noord: logopedie in Groningen, Assen, Haren en Winsum

Cliënten beoordelen onze praktijk: 8.7

Groningen (T) 050 541 91 00
(T) 050 211 19 71
Assen (T) 085 273 32 53
Haren (T) 085 273 32 53
Winsum (T) 06 101 807 16

Positieve Gezondheid

dinsdag 17 januari 2017

Wat is dat, gezondheid? En wanneer ben je eigenlijk ‘gezond’? De oude definitie hiervan, die stamt uit 1948, omschrijft gezondheid als de afwezigheid van ziekte. Maar met al minimaal 4,5 miljoen chronisch zieken in Nederland (ruim 25% van de bevolking!) voldoet deze definitie tegenwoordig niet meer.

Daarom heeft de Nederlandse arts-onderzoeker dr. Machteld Huber een nieuwe definitie ontwikkeld: “Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.” Dat betekent dat zij minder de nadruk legt op ‘ziek zijn’ en meer op ‘gezond’. Deze nieuwe definitie heeft zij nationaal en internationaal op de kaart gezet.

Het concept ‘Positieve Gezondheid’ heeft zes gezonheidsdimensies om het ‘gezondheidswelzijn’ te meten:

  • Lichaamsfuncties
  • Mentale functies en -beleving
  • Spirituele/existentiële dimensie
  • Kwaliteit van leven
  • Sociaal maatschappelijke participatie
  • Dagelijks Functioneren

Vanuit het concept van ‘Positieve Gezondheid’ staan mensen centraal en niet de ziekte. Er wordt vooral benadrukt wat er nog wel mogelijk is in plaats van dat wat er niet meer gaat. Misschien heeft iemand een diagnose van een ziekte, maar er is een heel groot gebied waar hij of zij nog wel gezond is. Het concept stimuleert de veerkracht van mensen.

Voor logopedische behandelingen is dit ook een waardevolle invalshoek. Zeker als het gaat om de ondersteuning die wij bieden bij mensen met Parkinson, MS, ALS, CVA maar ook stotteren, spraak-taalproblemen, gehoorproblemen, slikproblemen en stemklachten.

Wij gaan binnen het Logopedisch Centrum Noord werken met het ‘spinnenweb’ waarbij cliënten de verschillende dimensies in kunnen vullen. Daarnaast gaan we als organisatie zelf ook aan de slag met Positieve Gezondheid; immers werk kan een goede bijdrage leveren aan ‘welzijn’ en zo kunnen we kijken of we zelf als professionals veerkrachtig zijn.

Sjoukje Niehof heeft een presentatie gegeven over Positieve Gezondheid en zij zal dit traject binnen LCN begeleiden.

Meer informatie over Positieve Gezondheid is te vinden op de website van het Institute for Positive Health: www.iph.nl

 

Locaties Logopedisch Centrum Noord