Logo Logopedisch Centrum Noord: logopedie in Groningen, Assen, Haren en Winsum

Cliënten beoordelen onze praktijk: 8.7

Groningen (T) 050 541 91 00
Assen (T) 085 273 32 53
Haren (T) 085 273 32 53

Afasie en dysartrie

Afasie en dysartrie zijn neurologische stoornissen, en hebben een grote impact op het leven van mensen.

Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Afasie komt het meest voor bij volwassenen en ouderen. Door afasie kunnen er problemen ontstaan met het begrijpen en uiten van taal, zoals woordvindingsproblemen, problemen met zinnen formuleren of met het lezen en schrijven.

Logopedie bij afasie

Binnen ons team hebben wij een afasietherapeut bij wie u terecht komt voor de behandeling van afasie. Zij zal eerst een onderzoek afnemen naar het begrijpen en uiten van de gesproken en geschreven taal. Hier kijken wij naar hoe de communicatie op dit moment verloopt en wat de mogelijkheden zijn. Vervolgens bieden wij oefeningen om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Centraal staat het optimaliseren van de communicatie. Het aanbieden van aanvullende en ondersteunende communicatiemiddelen kan hier onderdeel van zijn. Ook begeleiden wij u en uw directe omgeving met betrekking tot de specifieke problemen van afasie. Ons streven is om de behandeling bij u thuis te laten plaats vinden.

Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken de spieren die nodig zijn voor het ademen, de stemgeving en de uitspraak onvoldoende. Oorzaken van dysartrie zijn bijvoorbeeld een beroerte, een hersentumor, een ongeval, een spierziekte of een neurlogische aandoening (bijvoorbeeld Parkinson).

Logopedie bij dysartrie

Onze behandeling bij dysartrie is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid. Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden, en zullen u leren hier optimaal gebruik van te maken. Om de primaire mondfuncties (ademen, zuigen, slikken) te bevorderen werken wij aan de mondmotoriek. In aansluiting hierop kunnen wij eet- en drinktherapie geven om te voorkomen dat u afhankelijk wordt van sondevoeding.
We werken ook aan het optimaliseren van de atriculatie, ademing en de beheersing van het spreektempo– en ritme.
Ons streven is om de behandeling bij u thuis te laten plaats vinden.

Marissa Vrieze

Locaties Logopedisch Centrum Noord