Logo Logopedisch Centrum Noord: logopedie in Groningen, Assen, Haren en Winsum

Cliënten beoordelen onze praktijk: 8.7

Groningen (T) 050 541 91 00
Assen (T) 085 273 32 53
Haren (T) 085 273 32 53

Logopedie & Downsyndroom

Logopedie draagt bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Logopedie-begeleiding is zinvol en wenselijk vanaf de geboorte.

Begeleiding bij Downsyndroom

Binnen ons team zijn enkele logopedisten gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met Downsyndroom. Deze begeleiding is gebaseerd op de handreiking die hier specifiek voor is opgesteld (Werkgroep VBVC), waar enkele logopedisten uit ons team bij betrokken zijn.

Vroeghulp bij Downsyndroom

In het eerste levensjaar ligt het accent van de logopedie-behandeling op het ondersteunen bij eten en drinken (pre-verbaal) en het optimaliseren van de voorwaarden voor communicatie.
Dit betekent dat er in het eerste jaar o.a. gewerkt wordt aan:

  • borst- of flesvoeding
  • lepelvoeding
  • leren kauwen
  • leren drinken uit een beker
  • gebitsverzorging
  • contact maken
  • voorlichting geven aan ouders en verdere betrokkenen

Communicatie bij Downsyndroom

Vanaf het eerste jaar ondersteunen wij bij het verder optimaliseren van de communicatie. Hierbij maken wij gebruik van de principes van totale communicatie. Dat wil zeggen dat gesproken taal ondersteund wordt door lichaamstaal, gebaren (NmG), foto’s, pictogrammen enz. (o.a. principes van de methode Söderbergh en Leespraat). De begeleiding van ouders, familieleden, leerkrachten en verdere betrokkenen speelt een grote rol tijdens de behandeling. Ons streven is om de behandelingen in de thuissituatie te laten plaatsvinden.

Rimmie Panneman

Locaties Logopedisch Centrum Noord