Logo Logopedisch Centrum Noord: logopedie in Groningen, Assen, Haren en Winsum

Cliënten beoordelen onze praktijk: 8.7

Groningen (T) 050 541 91 00
Assen (T) 085 273 32 53
Haren (T) 085 273 32 53

Dyslexie, leesproblemen & spellingsproblemen

Het goed kunnen lezen en spellen is belangrijk in onze maatschappij. Al vóór dat kinderen op school komen wordt hier een basis voor gelegd met de spraak- en taalontwikkeling. Als uw kind achter gaat lopen op leeftijdsgenootjes met lezen en spellen kan de logopedist onderzoek doen en mogelijk behandelen. Er is sprake van dyslexie bij een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Logopedie & dyslexie

Wanneer er een vermoeden is dat uw kind dyslexie heeft, kan er een dyslexiescreening worden uitgevoerd. De logopedist is er niet om de diagnose dyslexie te stellen, dat is het werkgebied van de orthopedagoog. De logopedist kan vooronderzoek doen bij twijfels rond de lees- en spellingsontwikkeling en gerelateerde spraak, taal en auditieve functies trainen. Dyslexie wordt ook wel een complex taalprobleem genoemd. Wij werken hierin samen met scholen als dat raadzaam is.

Wat kunnen wij doen

Wanneer uw kind lees- en spellingsproblemen heeft (waaronder de diagnose dyslexie) wordt uit het onderzoek duidelijk waar wij aan kunnen werken. Ligt de oorzaak in onvoldoende taalmogelijkheden van het kind, dan bieden wij reguliere taaltherapie en auditieve oefeningen.

Lezen
Onze logopedist leert technieken aan om het lezen te vergemakkelijken. Daarbij kunt u denken aan begrijpend lezen.

Spellen
Als het spellen lastig gaat kijken wij of we in de spraak- taalondersteuning een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld in het gebruik van klankgebaren.

Resultaat

Het resultaat dat dankzij de logopedie-behandeling wordt geboekt verschilt uiteraard per persoon. Motivatie en de omgeving zijn hierbij van groot belang. Door individuele en consequente begeleiding is vaak binnen een half jaar al een duidelijke vooruitgang waarneembaar. Veel scholen hebben logischerwijs niet de mogelijkheid voor deze individueel aangepaste begeleiding, daarom bent u bij het Logopedisch Centrum Noord ook voor deze problematiek aan het juiste adres. Een bijkomend voordeel van logopedie-begeleiding op het gebied van lezen, spellen en dyslexie voor kinderen is vaak een stijgend zelfvertrouwen (op school).

Dyslexie hoeft geen belemmering te zijn voor bijzondere prestaties. Beroemde mensen met dyslexie zijn: Tom Cruise, Robbie Williams, Jamie Oliver en wat dacht je van Albert Einstein!

Locaties Logopedisch Centrum Noord