Logo Logopedisch Centrum Noord: logopedie in Groningen, Assen, Haren en Winsum

Cliënten beoordelen onze praktijk: 8.7

Groningen (T) 050 541 91 00
Assen (T) 085 273 32 53
Haren (T) 085 273 32 53

Hyperventilatie

Van een hyperventilatie-aanval kunnen mensen behoorlijk schrikken. Het gevoel dat je geen lucht meer krijgt kan voor nog meer angst zorgen. Er bestaan twee vormen van hyperventilatie; de acute en de chronische vorm. De acute vorm is bij veel mensen het meest bekend. De chronische vorm is onbekender maar komt veel vaker voor. Bij deze vorm is de ademhaling voor een langere periode versnelt. Vaak zijn mensen zich niet bewust dat ze chronisch hyperventileren.

Wat is hyperventilatie

Hyperventilatie betekent ‘versnelde ademhaling’. Een volwassen persoon haalt ongeveer 10 keer per minuut adem. Wanneer je meer dan 20 keer per minuut ademhaalt is er sprake van hyperventilatie. Je ademhaling is bedoelt om zuurstof op te nemen en om CO2 uit je lichaam te verwijderen. Als je hyperventileert neem je te veel zuurstof op en verwijder je te veen CO2. Hier krijg je klachten van. Als je je inspant begin je ook sneller adem te halen, maar dit is normaal. Want het lichaam heeft dan meer zuurstof nodig en moet meer CO2 afvoeren.

Oorzaken hyperventilatie

Acute hyperventilatie kan veroorzaakt worden door angst- of paniekaanvallen of een te hoge inspanning. Chronische hyperventilatie wordt meestal veroorzaakt door stress, spanningen of psychische druk.

Logopedie bij hyperventilatie

Bij hyperventilatie is de kans op stemproblemen groter. Ook valt een diepe inademing tijdens het spreken negatief op. In de logopedie-behandeling doen we ontspanningsoefeningen en maken we mensen bewust van een ontspannen ademing. Ook wordt de ademing efficiënt gekoppeld aan het spreken waardoor er meer ontspanning is en een betere stemgeving.

Marissa Vrieze

Locaties Logopedisch Centrum Noord