Logo Logopedisch Centrum Noord: logopedie in Groningen, Assen, Haren en Winsum

Cliënten beoordelen onze praktijk: 8.7

Groningen (T) 050 541 91 00
Assen (T) 085 273 32 53
Haren (T) 085 273 32 53

Spraak-taalontwikkelingsproblemen

Communicatie vanaf de geboorte

Communiceren met je omgeving doe je vooral met je spraak en de taal die je bezit. Communiceren begint al vanaf de geboorte. Een baby luistert, kijkt en gaat brabbelen en geluidjes maken. Dit ontwikkelt zich daarna verder met gebaren, eerste woordjes en zinnetjes. In de vroege spraak-taalontwikkeling zal niet alles direct goed uitgesproken of goed benoemd worden. Een kind zal bijvoorbeeld medeklinkercombinaties vereenvoudigen (bijvoorbeeld spin –> pin) of klanken vervangen die voor het kind moeilijk zijn (bijvoorbeeld gat -> tat). Ook kan een kind een zelf bedacht woord gebruiken om iets aan te duiden, bijvoorbeeld ‘tatu’ voor ‘ambulance’ of ‘autodokter’ voor ‘automonteur’. In de meeste gevallen zijn dit normale fases die vanzelf weer voorbij gaan en zal het kind zich uiteindelijk verstaanbaar en begrijpelijk kunnen uiten naar zijn omgeving.

Als je kind achterblijft

Wanneer een kind duidelijk achterblijft in de spraak-taalontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenootjes, kan de logopedist ingeschakeld worden. Een kind met problemen in de taalontwikkeling kent bijvoorbeeld te weinig woorden of maakt korte, onvolledige zinnen. Een kind met problemen in de spraakontwikkeling heeft bijvoorbeeld moeite met het uitspreken van bepaalde klanken of worden consequent vervangen door andere klanken of weggelaten, en wordt hierdoor moeilijk verstaanbaar voor zijn omgeving. Ook kan het zijn dat een kind niet alles begrijpt van wat er tegen hem/haar gezegd wordt. Sommige kinderen kunnen van deze problemen behoorlijk last hebben. Kinderen durven op school niet veel te praten, of kunnen zich niet goed uiten in verschillende situaties. Dit kan invloed hebben op de algehele ontwikkeling van het kind.

Logopediebehandeling

Onze logopedisten kunnen een kind met (één van) deze problemen helpen en ook ouders hierin begeleiden. De logopedist zal onderzoek doen naar waar precies het probleem ligt en hoe groot dit probleem is. Op basis van het onderzoek stelt de logopedist een behandelplan voor om het kind zo goed mogelijk helpen. Wij kunnen hierbij, indien dit gewenst is en u dit wilt, nauw contact houden met school/andere betrokken instanties.

Marissa Vrieze

Locaties Logopedisch Centrum Noord