Logo Logopedisch Centrum Noord: logopedie in Groningen, Assen, Haren en Winsum

Cliënten beoordelen onze praktijk: 8.7

Groningen (T) 050 541 91 00
Assen (T) 085 273 32 53
Haren (T) 085 273 32 53

Stemstoornis

Communiceren is een basisbehoefte en bij stemproblemen staat de communicatie onder druk. Bij mensen met een stemstoornis is te horen dat het geluid afwijkt van het normale stemgeluid. Mensen kunnen dan last hebben van:

  • een hees of schor geluid
  • een te hoge of te lage stem
  • een te zachte of te luide stem
  • het wegvallen of overslaan van de stem

Verschillende stemstoornissen

Stemstoornissen verdelen we in twee categorieën :

  1. Organische stemstoornissen;
    Er is iets niet in orde met de bouw van het strottenhoofd.
  2. Functionele stemstoornissen;
    Hierbij is het stemorgaan in orde, alleen wordt het verkeerd gebruikt of overbelast. Dit moet niet te lang duren anders beschadigt de stem en kan de functionele stemstoornis overgaan in een organische stemstoornis.

Logopedie bij een stemstoornis

Zowel bij organische- als bij functionele stemstoornissen kan een logopedie-behandeling zeer zinvol zijn. Door verschillende technieken aan te leren kan de stem beter gebruikt worden om optimale stemgeving te bereiken. Zeker bij functies waarbij er een groot beroep op de stem wordt gedaan is het belangrijk om een goede techniek te leren. Bij jonge kinderen kunnen door stemmisbruik (bijvoorbeeld te hard schreeuwen) stembandknobbeltjes ontstaan. Ook bij kinderen bieden wij stemtherapie.

Locaties Logopedisch Centrum Noord